Skip to main content

آیا میدانستید نقره

آیا میدانستید نقره علاوه بر استفاده صنعتی آن خواصیت میکرب کشی قوی دارد ودر درمان میکروب و ویروسهای مقاوم شده در مقابل دارو وحتی در درمان ایدز بسیار موثر است و در تسهیل درمان و اثر دارو نقش بسزایی  دارد

نقره خواصیت ضد تورم داشته ودر ترمیم زخمها نقش بسیاری دارد ودرمان سوزاک می کند واز تورم گلو, روده, بینی ,ممانعت می کند بعضی از سرطانها را از بین میبرد از سل جلوگیری کرده و دستگاه آلت تناسلی را ضدعفونی می کند ,دیابت وایدز را محدود می کند

 http://www.offthegridnews.com/2010/10/18/the-healing-properties-of-silver/

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر