Skip to main content

حاجی فیروزه

 ارباب خودم بز بز قندی ارباب خودم چرا نمی خندی ارباب؟

بعضی از تاریخ واقعی مردم منطقه خاورمیانه بلاخص ایران توسط حاکمین ظالم وقت بکلی از بین رفته و و یا ما به عمد دانش کمی در باره آنها در دست داریم ما از طریق فحش لعن هائی مخالفین آنها بوجود آن پی می بریم مثل زنادیق و یا قرمتیان یا قرامتیان که خانه خدا را تخریب و حجرالسود را ربوده و به گرو کرفته بودند و بلاخره در برابر پول هنگفتی آنرا بر می گردانند یکی از این موضوعات حاجی فیروزه است که من با دانش کمی که در این مورد دارم باشما در میان می گذارم و از انسانهای باسواد و باستان شناس و تاریخشناس و جامعه شناسان می خواهم در روشن شدن این قضیه مردم را یاری دهند و اما در ستانها در این مورد از شب یلدا و قصه نه نه سرما و فرزندانش چهله کوچک و چله بزرگ می گویند در قصه ها ی کهن نه نه سرما و فرزندانش چله کوچک و چله بزرگ در حق مردم محروم ظلم کرده اند یعنی شبگار و سوزش سرما و کرختی زندگی مردم محروم را زیاد کرده بودند و در شب یلدا که پایان این زندگی درد آور است مردم یلدا جشن دفن طولانی ترین شب سال را جشن می گیرند و برای اینکه نشان بدهند از این وضعیت ناگوار دل خونی دارند آنشب بطور نمادین هندوانه می خورند بالخره در چهارشنبه سوری بقایای ظلمت را به آتش می کشند و از روی آن میپرند تا بلا از آنها دفع شود و حاجی فیروزه ها که در گذشته به آتش افروزان معرف بودند به لباسهای سرخ خود که نشانی از انقلابیگری انسانهای پیشتاز آنزمان بود و روی خود را بمانند شب سیاه می کردند و رقص کنان پای کوبان روی سیاهی ها به نشان تمسخر کلاه بوقی می گذاشتن و می خواندن ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم چرا نمی خندی ارباب خودم سلام علیکم ارباب خودم سرته بالا کن و طبقات ظالم و حاکم را به سخره می گرفتند و بالاخره روزعید روز بر شب چیره شده و ما این انقلاب طبیعت را جشن می گیریم
// نفس بادصبا مشک فشان خواهد شد // عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد// ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد // چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد// ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی // مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد // اگر این از لحضات بهره نگیرید چه کسی تضمین می کند دنیای دیگری هم هست // حافظ #نوروز #ایران #نوروز۱۴۰۰ #کارگران
May be an image of one or more people, people standing and outdoors
Like
Comment
Share

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی