Skip to main content
اگر شکمتان بیش از حد نفاخ است بطوری که کنترل بیش از حد گاز معده برای شما مشکل است شما به پروبایاتیک نیاز دارید   حال پروبایاتیکچیست؟پروبایاتیک باکتری مفید برای بدن است در دستگاه گوارش خصوصا روده بزرگ میکربهای مضر و مفید وجود داردکه اگر تعداد باکتری مضر دست بالا را پیدا کند آرامش قرار را از میزبان می گیرد برای ممانعت از این واقعه خطر ناک باید از کپسول پرو بایاتیک با دازجه بالااستفاده کرد . لازم به یاد آوری است من صلاحیت آن را ندارم که نظر قطعی  در این رابطه بدهم ولی تحقیقاتی که به عمل آورده ام دریافتم این گونه می گویند و شما با پزشک خود مشورت کنید
 یاد آوری  دیگراین است که اگر دچار یبوست هستید هرگز از طریق مقعد آب وارد بدن خود نکنید چون با این کارتان میکربهای مفید که نقش زیادی در کنترل نشر بی اختیارنفخ دارند  شسته از بین برده  و زندگی اجتماعی شما بنا به عدم   کنترل برقسمت تحتانی خود وبه علت بوی نامطبوع نفخ و پایین بودن سطح دانش
عمومی شدیدا مختل می شود در عوض آب زیاد میل فرمایید تا از شر یبوست راحت شوید در ضمن چنانچه
یبوست دارید مقعد خود را منغبض ومنبست کنید تا  روده بزرگ حرکت تخلیه را انجام دهد و دچارباوسیر نشوید وبرای هضم غذا  و تضمین سلامتی همگی از(pro biotic)استفاده کنید وماست طبیعی با ترشیجات میل فرمایید
https://www.youtube.com/watch?v=AuJJCakaRvY
http://www.webmd.com/digestive-disorders/features/what-are-probiotics

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی