Skip to main content


نکته مهمی در مورد نحوی استفاده از حبوبات


حبوبات سرشار از مواد مغذی و مفید برای ادامه حیات هستند ولی متاسفانه به علت نفاخ بودنشان مردم از خوردن آنها خودداری می کنند.

ولی عده ای معتقدند که  اگر آنردر آب خیسانده وبعد بپزیم نفاخ بودن آن از بین میرود ولی  بنا به تحقیقاتی

که شده این نظریه کمی ناقص بنظر میایذ و درست تر این است که بایست اول آنرا خیساند و آب آنرا دور ریخت

و این کار را حداقل ۳بار تکرار کرد تا اثر نفاخ بودن آن بطور کلی ار بین برود.

عدس ٫ماش٫ لوبیا و نخود به ترتیب هر یک از دیگری بیشتر نفاخ ترند  پس عدس نسبتآ کمتر باد آور است.

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر