Skip to main content

باغبانیچگونه از شاخه ها درختان زیادی را کلون کنیم و بکاریم و بفروشیم  / کلون3 / برای کاشت شاخه های بریده از آلورا استفاده کنید
 درخت  /   کلون 3 /  ریشه روی شاخه ببرید و بکاریدش /  برای کاشت درخت شما  به باید این چیزها را رعایت کنید
هرس کردن دخت برای رشد بهتر   / ترکیب دو درخت  / ترکیب 2  /  طرز کاشت انار  / از آلورا به عنوان فرتلایزر یا رشد گوجه دهنده استفاده کنید    رسیدن به آلورا / رشد در آب  / دزست کردن کود /   پرون کردن گوجه  تولید بسیار گوجه
گوجه و تخم مرغ /  پیاز در منزل  /پیاز در جای شانه تخم مرغ کاشت زنجبیل  که در ایران کم توجهی میشود  
کاشت اکوپانیک زردچوبه // کاشت و برداشت ززدچوبه  // دانستنی های کشاورزی  //دانستنی های کشاورزی دو
بایک درخت میشود درخته ساخت  توضیح از برش درخت  پیت ماس  // epsomsalt  //bakingsoda // نحوه درست کردن کود

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر