Skip to main content

باغبانیچگونه از شاخه ها درختان زیادی را کلون کنیم و بکاریم و بفروشیم  / کلون3 / برای کاشت شاخه های بریده از آلورا استفاده کنید
 درخت  /   کلون 3 /  ریشه روی شاخه ببرید و بکاریدش /  برای کاشت درخت شما  به باید این چیزها را رعایت کنید
هرس کردن دخت برای رشد بهتر   / ترکیب دو درخت  / ترکیب 2  /  طرز کاشت انار  / از آلورا به عنوان فرتلایزر یا رشد گوجه دهنده استفاده کنید    رسیدن به آلورا / رشد در آب  / دزست کردن کود /   پرون کردن گوجه  تولید بسیار گوجه
گوجه و تخم مرغ /  پیاز در منزل  /پیاز در جای شانه تخم مرغ کاشت زنجبیل  که در ایران کم توجهی میشود  
کاشت اکوپانیک زردچوبه // کاشت و برداشت ززدچوبه  // دانستنی های کشاورزی  //دانستنی های کشاورزی دو
بایک درخت میشود درخته ساخت  توضیح از برش درخت  پیت ماس  // epsomsalt  //bakingsoda // نحوه درست کردن کود

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs