Skip to main content

*-WarkaWater Tower Collects Drinking Water From Air **


WarkaWater Tower Collects Drinking Water From Air


**وارکا واتر  اسم درخت بزرگی بوده که بعلت خشکسالی ممتد  در اتیوپی از بین رفته**اسم درخت بزرگی بوده که بعلت خشکسالی ممتد از بین رفته تاور یا این برج دست ساز است که با نی ساخته می شود این اختراع یک مهندس ایتالیایی بوده  وتا ۲۵ کالن آب از هوا می گیرد البته دستگاهایی هم  هستند که این کار را می کنند ولی این جایگزین جالبی برای چاها می باشد در شب که هوا خنک تر است به نظرم کارائیش بیشتر است ولی اگر ما این.برجها را درارتفاعات کو ها بنا کنیم رودخانه های پر آب با آب تمیزخواهیم داشت چون بیشترمواد ضد عفونی کننده از گیاه نی تولید می شود  https://youtu.be/RjGVRuN9akM

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر